Lněný olej

Lněný olej

EAN
Lněný olej 500 ml 8595030529864
Lněný olej 1 l 8595030516031
Lněný olej 5 l 8595030516048
Ke stažení
Lněný olej 500 ml
Lněný olej 1 l
Lněný olej 5 l
Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.
Dokumenty

Lněný olej

Lněný olej je určený pro napouštění dřeva, naředění olejových, alkydových barev. Neobsahuje složky škodící zdraví a životnímu prostředí. Je vhodný k povrchové úpravě dřeva, zvolna zasychá a při tvrdnutí se mírně smršťuje. Nepokrývá povrch jako laky, nýbrž se vsákne do (viditelných i mikroskopických) pórů a zanechá jasný, nikoli však lesklý povrch, který ukazuje texturu dřeva. Dřevo ošetřené lněným olejem je odolné proti promačkávání a poškrábání, lze ho také snadno opravit, ale povrch není tak tvrdý jako u moderních laků a dřevo zvolna pohlcuje vlhkost, je-li ponecháno mokré. Měkké dřevo je chráněno proti promačkávání, potřebuje však několikrát opakovanou aplikaci a také mnohem delší zasychací čas oproti dřevu tvrdému. Naolejované dřevo může být nažloutlé a může časem tmavnout.
Lněný olej se tradičně používá na povrchovou úpravu pažeb zbraní, získání velmi jemného povrchu může trvat měsíce. Několik nátěrů lněným olejem je tradiční ochranou pro vrbové dřevo kriketových pálek. Lněný olej se také často používá na kulečníková tága.

Balení: 500 ml, 1 l, 5 l
Podklad: dřevo
Odstín: přírodní
Aplikace: štětec, hadřík
Vydatnost: 10-15 m2/l
Čištění pomůcek: aceton, benzín
Skladovatelnost: +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!
Záruční doba: 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není

Zelená skalice

Zelená skalice

EAN
Zelená skalice 1 kg 8595030510220
Ke stažení
Zelená skalice

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Zelená skalice

Zelená skalice (síran železnatý FeSO4.7H2O) se používá k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách, proti strupovitosti a kadeřavosti ovocných stromů v době vegetačního klidu, především ve vodárenství jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod a pro další průmyslové účely.
Dávkování: mechy, lišejníky – 4% roztok a strupovitost a kadeřavost stromů – 8% roztok.

Balení: 1 kg
Odstín: tmavě zelená až hnědá
Ředidlo a mytí pomůcek: teplá voda
Skladování a přeprava: +5 °C až +25 °C v suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Modrá skalice

Modrá skalice

EAN
Modrá skalice 500 g 8595030510206
Modrá skalice 1 kg 8595030510213
Ke stažení
Modrá skalice 500 g
Modrá skalice 1 kg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Modrá skalice

Modrá skalice (síran měďnatý CuSO4.5H2O) se používá k výrobě prostředků k hubení škůdců, impregnačních látek na dřevo, výrobě solí ke galvanickému pokovování, k výrobě umělého hedvábí a také k potlačení růstu řas v bazénech a nádržích (dávkování: 3 g na 1 000 l vody).

Balení: 500 g, 1 kg
Odstín: světle modrý
Ředidlo a mytí pomůcek: teplá voda
Skladování a přeprava: +5 °C až +25 °C v suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Vápno Čerťák Zahrada

Vápno Čerťák Zahrada

EAN
Vápno Čerťák Zahrada 5 kg 8594060160108
Vápno Čerťák Zahrada 10 kg 8594060160122
Ke stažení
Vápno Čerťák Zahrada

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Vápno Čerťák Zahrada®

Vápno Čerťák pro trávník a zahradu je přírodní minerální látka, která je vhodná pro všechny typy půd a pro většinu rostlin s vyjímkou kyselomilných. “Čerťák” dodává do půdy vápník, upravuje půdní kyselost, zlepšuje a zvyšuje kvalitu sklizně. “Čerťák” redukuje růst mechů v trávnících.

Balení: PE kbelíky – 10 kg – vodní suspenze, PAP pytel 5 kg – práškové balení
Odstín: bílý – bělost 91 %
Aplikace: posypem a nebo zálivkou
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až +25 °C
Vydatnost: dle kyselosti půdy od
1,5–5 kg/10 m2
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu, tekuté balení – nesmí zmrznout!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Stromový balzám

Stromový balzám

EAN
Stromový balzám 180 g 8595030523411
Ke stažení
Stromový balzám 180 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Stromový balzám

Pomocný přípravek pro ochranu rostlin z pravého včelího vosku se zvýšeným dezinfekčním účinkem. Je určen především k ošetření stromů a keřů při řezu, na roubování, očkování a ošetřování ovocných stromů. Nehodí se na roubování angreštů a rybízů za teplého počasí.

Balení: PP kelímek 180 g
Odstín: žluto-hnědý
Aplikace: štetcem
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 12 měsíců v neporušeném původním balení
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Štěpařský vosk Zahrada

Štěpařský vosk Zahrada

EAN
Štěpařský vosk Zahrada 180 g 8595030511067
Ke stažení
Štěpařský vosk Zahrada 180 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Štěpařský vosk Zahrada

Štěpařský vosk Zahrada je vyroben z pravého včelího vosku a přírodních pryskyřic. Je určen k přímému použití za studena k roubování, očkování a ošetření poraněných stromů. Vosk zpracovávejte při teplotě nad 24 °C. Při nižších okolních teplotách zahřejte obal pomocí teplé lázně.

Balení: PP kelímek 180 g
Odstín: žluto hnědý
Mytí pomůcek: ředidlo C 6000
Ředidlo: líh
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +24 °C
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Napouštěcí olej

Napouštěcí olej

EAN
Napouštěcí olej přírodní 500 ml 8595030521554
Napouštěcí olej přírodní 2,5 l 8595030521653
Napouštěcí olej přírodní spray 400 ml 8595030521783
Napouštěcí olej zabarvený 500 ml 8595030521776
Napouštěcí olej zabarvený 2,5 l 8595030521769
Napouštěcí olej zabarvený spray 400 ml 8595030521790
Ke stažení
Napouštěcí olej 2,5 l
Napouštěcí olej 400 ml
Napouštěcí olej spay

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Napouštěcí olej

Napouštěcí olej “Nábytek & Dřevo” je směs přírodních olejů pro ochranu a zvýraznění kresby dřeva, předchází typickému zešedivění dřeva jak v interiéru tak v exteriéru. Doporučujeme k ošetření dřevěného nábytku, pergol, obložení z evropských i tropických dřevin. Chrání a ošetřuje v jednom pracovním kroku. Dodává dřevu hedvábný lesk a chrání před mechanickým opotřebováním a působením vody.

Balení: FE plech 500 ml, 2,5 l, 400 ml spray
Odstín: přírodní, zabarvený
Aplikace: štětec, hadřík
Vydatnost: dle typu dřeva – doporučujeme 2 vrstvy
Ředidlo a mytí pomůcek: aceton, benzín
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeném na obalu
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě.