ProAktiv® liehové moridlo

Odtiene *

EAN
ProAktiv® liehové moridlo 01 L 2011 smrek 8595030526054
ProAktiv® liehové moridlo 02 L 2011 borovica 8595030525873
ProAktiv® liehové moridlo 03 L 2011 dub tmavý 8595030525927
ProAktiv® liehové moridlo 04 L 2011 zlatý dub 8595030526108
ProAktiv® liehové moridlo 05 L 2011 céder 8595030525880
ProAktiv® liehové moridlo 06 L 2011 pínie 8595030526047
ProAktiv® liehové moridlo 07 L 2011 gaštan 8595030525972
ProAktiv® liehové moridlo 08 L 2011 dub 8595030525910
ProAktiv® liehové moridlo 09 L 2011 tis 8595030526078
ProAktiv® liehové moridlo 10 L 2011 teak 8595030526061
ProAktiv® liehové moridlo 11 L 2011 henessy 8595030525934
ProAktiv® liehové moridlo 12 L 2011 marhuľa 8595030526009
ProAktiv® liehové moridlo 13 L 2011 cherry 8595030525958
ProAktiv® liehové moridlo 14 L 2011 čerešňa 8595030526092
ProAktiv® liehové moridlo 15 L 2011 červený 8595030525903
ProAktiv® liehové moridlo 16 L 2011 mahagón svetlý 8595030525996
ProAktiv® liehové moridlo 17 L 2011 mahagón 8595030525989
ProAktiv® liehové moridlo 18 L 2011 tropický mahagón 8595030526085
ProAktiv® liehové moridlo 19 L 2011 orech 8595030526023
ProAktiv® liehové moridlo 20 L 2011 hnedá tmavá 8595030525941
ProAktiv® liehové moridlo 21 L 2011 palisander 8595030526030
ProAktiv® liehové moridlo 22 L 2011 čerň eben 8595030525897
ProAktiv® liehové moridlo 23 L 2011 jedľa 8595030525965
ProAktiv® liehové moridlo 24 L 2011 modrá 8595030526016
Na stiahnutie
ProAktiv® liehové moridlo 01 smrek
ProAktiv® liehové moridlo 02 borovica
ProAktiv® liehové moridlo 03 dub tmavý
ProAktiv® liehové moridlo 04 zlatý dub
ProAktiv® liehové moridlo 05 céder
ProAktiv® liehové moridlo 06 pínie
ProAktiv® liehové moridlo 07 gaštan
ProAktiv® liehové moridlo 08 dub
ProAktiv® liehové moridlo 09 tis
ProAktiv® liehové moridlo 10 teak
ProAktiv® liehové moridlo 11 henessy
ProAktiv® liehové moridlo 12 marhuľa
ProAktiv® liehové moridlo 13 cherry
ProAktiv® liehové moridlo 14 čerešňa
ProAktiv® liehové moridlo 15 červený
ProAktiv® liehové moridlo 16 mahagón světlý
ProAktiv® liehové moridlo 17 mahagón
ProAktiv® liehové moridlo 18 tropický mahagón
ProAktiv® liehové moridlo 19 orech
ProAktiv® liehové moridlo 20 hnedá tmavá
ProAktiv® liehové moridlo 21 palisander
ProAktiv® liehové moridlo 22 čerň eben
ProAktiv® liehové moridlo 23 jedľa
ProAktiv® liehové moridlo 24 modrá

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

*Upozornenie: Odtiene farieb v náhľadoch sa môžu líšiť od reálnych. Ich intenzita závisí od typu a nastavenia monitora a okolitom svetle. Odporúčame preto následne navštíviť najbližšiu predajňu s našimi výrobkami a skontrolovať odtieň na tlačenom vzorkovníka.

ProAktiv® liehové moridlo

Liehové moridlo sa používa na prifarbovanie a ošetrenie prírodného dreva do matných odtieňov dreva v interiéri aj exteriéri.

Balenie: 500 g
Aplikácia: štetec
Podklad: drevo
Odtieň: 01 smrek, 02 borovica, 03 dub tmavý, 04 zlatý dub, 05 céder, 06 pínie, 07 gaštan, 08 dub, 09 tis, 10 teak, 11 henessy, 12 marhuľa, 13 cherry, 14 čerešňa, 15 červený, 16  svetlý mahagón, 17 mahagón, 18 tropický mahagón, 19 orech, 20 hnedá tmavá, 21 palisander, 22 čerň eben, 23 jedľa, 24 modrá
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 8-10 m2/1 l podľa tvrdosti a nasiakavosti dreva
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6005, S6006
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

AktivLak® S1300

EAN
AktivLak® S1300 dvojzložkový epoxidový 1,4 kg 8595030526443
Na stiahnutie
AktivLak® S1300 dvojzložkový epoxidový

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

AktivLak® S1300 dvojzložkový epoxidový

Aktivlak je dvojzložkový epoxidový lak pre interiér aj exteriér. Používa sa na penetráciu savých povrchov (betónu, dreva, muriva a pod.) pod náterové systémy, na lesklé transparentné nátery dreva, drevovláknitých dosiek, preglejok, parkiet, paluboviek, korku a kovov. Nátery odolávajú rôznym chemickým vplyvom, ale neodolávajú kyselinám vo vyšších koncentráciách a poveternostným vplyvom (UV žiarenie spôsobuje zažltnutie a kriedovanie náteru).

Balenie: 1,4 kg
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: štetec
Podklad: drevo, nasiakavé podklady
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 14 m2/1 kg
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6300 lak, S7300 tvrdidlo
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.

AktivLak® S1119 na lode

EAN
AktivLak® S1119 na lode 0,6 l 8595030525293
AktivLak® S1119 na lode 2,5 l 8595030525309
Na stiahnutie
AktivLak® S1119 na lode
AktivLak® S1119 na lode 2,5 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

AktivLak® S1119 na lode

Aktivlak je syntetický, rýchloschnúci lak s UV filtrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery dreva, kovu a predovšetkým lodí (a to aj časti, ktoré sú trvale pod ponorom v sladkej vode), ďalej záhradných pergolí, plotov, dreveného nábytku, vonkajších dverí, športového náradia a predmetov, na ktoré pôsobí celoročne dážď. Lak je veľmi lesklý, tvrdý a odolný voči vlhkému prostrediu. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

Balenie: 0,6 l, 2,5 l
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: štetec, striekacie zariadenie
Podklad: drevo, kov
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 7-10 m2/1 l
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6005, xylén
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

AktivLak® S1051 Epoxidový

EAN
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,35 l 8595030525859
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,6 l 8595030525385
AktivLak® S1051 Epoxidový 2,5 l 8595030525392
Na stiahnutie
AktivLak® S1051 Epoxidový
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,35 l
AktivLak® S1051 Epoxidový 2,5 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

AktivLak® S1051 Epoxidový

Aktivlak je jednozložkový epoxidový s UV filtrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery dreveného nábytku, obloženia, stropných podhľadov, korku, drevovláknitých dosiek, preglejok, na napúšťanie savých podkladov, na lakovanie oceľových výrobkov, drôtov a ďalších. Lak je lesklý, tvrdý a má dobrú priľnavosť. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom, vlhkému prostrediu, zriedeným chemikáliám a vode so saponátmi. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

Balenie: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: štetec, striekacie zariadenie
Podklad: drevo, kov
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 12-14 m2/1 l
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6300
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

EAN
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy 0,6 l 8595030525279
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy 2,5 l 8595030525286
Na stiahnutie
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy 2,5 l
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

Aktivlak je syntetický, rýchloschnúci, lesklý lak s UV filtrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery drevených chát, okien, plotov, pergolí a predmetov. Lak je veľmi lesklý a tvrdý. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a vlhkému prostrediu. UV filter zabraňuje starnutiu náteru. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

Balenie: 0,6 l, 2,5 l
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: štetec, striekacie zariadenie
Podklad: drevo, kov
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 7-11 m2/1 l
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6005, xylén
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

AktivLak® S1002 Univerzálny

EAN
AktivLak® S1002 Univerzálny lesklý 0,35 l 8595030525866
AktivLak® S1002 Univerzálny lesklý 0,6 l 8595030525255
AktivLak® S1002 Univerzálny lesklý 2,5 l 8595030525262
AktivLak® S1002 Univerzálny polomat 0,35 l 8595030526573
AktivLak® S1002 Univerzálny polomat 0,6 l 8595030526580
AktivLak® S1002 Univerzálny polomat 2,5 l 8595030526597
Na stiahnutie
AktivLak® S1002 Univerzálny 0,35 l
AktivLak® S1002 Univerzálny 2,5 l
AktivLak® S1002 Univerzálny

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

AktivLak® S1002 Univerzálny

Aktivlak je syntetický, rýchloschnúci, lesklý lak s UV filtrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery drevených podhľadov, poličiek, obloženie stien a ďalších. Lak je veľmi lesklý a tvrdý. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a vlhkému prostrediu. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

Balenie: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
Odtieň: bezfarebný lesklý, bezfarebný polomatný
Aplikácia: štetec, striekacie zariadenie
Podklad: drevo, kov
Výdatnosť: 7-10 m2/1 l
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6006, S6001-pre striekacie zariadenie
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.