ProAktiv® liehové moridlo

ProAktiv® liehové moridlo

Liehové moridlo sa používa na prifarbovanie a ošetrenie prírodného dreva do matných odtieňov dreva v interiéri aj exteriéri.

EAN
Aluksyl® 0199 čierny 80 g 8595030512040
Aluksyl® 0199 čierny 400 g 8595030512057
Aluksyl® 0199 čierny 3 kg 8595030510749
Aluksyl® 0199 čierny 10 kg 8595030510756
Aluksyl® 0199 čierny Spray 400 ml 8595030523800
Aluksyl® 0910 strieborný 80 g 8595030512019
Aluksyl® 0910 strieborný 400 g 8595030512026
Aluksyl® 0910 strieborný 3 kg 8595030510725
Aluksyl® 0910 strieborný 10 kg 8595030510732
Aluksyl® 0910 strieborný Spray 400 ml 8595030523817
Aluksyl® 0340 medený 80 g 8595030523763
Aluksyl® 0340 medený 400 g 8595030526832
Aluksyl® 0340 medený Spray 400 ml 8595030523824
Na stiahnutie
Aluksyl® 0199 čierny spray
Aluksyl® 0199 čierny 80 g
Aluksyl® 0199 čierny 400 g
Aluksyl® 0910 strieborný 400 g
Aluksyl® 0910 strieborný 80 g
Aluksyl® 0910 strieborný spray
Aluksyl® 0340 medený 80 g
Aluksyl® 0340 medený 400 g
Aluksyl® 0340 medený spray

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 500 g
Aplikácia: štetec
Podklad: drevo
Odtieň: 01 smrek, 02 borovica, 03 dub tmavý, 04 zlatý dub, 05 céder, 06 pínie, 07 gaštan, 08 dub, 09 tis, 10 teak, 11 henessy, 12 marhuľa, 13 cherry, 14 čerešňa, 15 červený, 16  svetlý mahagón, 17 mahagón, 18 tropický mahagón, 19 orech, 20 hnedá tmavá, 21 palisander, 22 čerň eben, 23 jedľa, 24 modrá
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 8-10 m2/1 l podľa tvrdosti a nasiakavosti dreva
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6005, S6006
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Odtiene *

*Upozornenie: Odtiene farieb v náhľadoch sa môžu líšiť od reálnych. Ich intenzita závisí od typu a nastavenia monitora a okolitom svetle. Odporúčame preto následne navštíviť najbližšiu predajňu s našimi výrobkami a skontrolovať odtieň na tlačenom vzorkovníka.

AktivLak® S1300

AktivLak® S1300 dvojzložkový epoxidový

Aktivlak je dvojzložkový epoxidový lak pre interiér aj exteriér. Používa sa na penetráciu savých povrchov (betónu, dreva, muriva a pod.) pod náterové systémy, na lesklé transparentné nátery dreva, drevovláknitých dosiek, preglejok, parkiet, paluboviek, korku a kovov. Nátery odolávajú rôznym chemickým vplyvom, ale neodolávajú kyselinám vo vyšších koncentráciách a poveternostným vplyvom (UV žiarenie spôsobuje zažltnutie a kriedovanie náteru).

EAN
AktivLak® S1300 dvojzložkový epoxidový 1,4 kg 8595030526443
Na stiahnutie
AktivLak® S1300 dvojzložkový epoxidový

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 1,4 kg
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: štetec
Podklad: drevo, nasiakavé podklady
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 14 m2/1 kg
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6300 lak, S7300 tvrdidlo
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.

AktivLak® S1119 na lode

AktivLak® S1119 na lode

Aktivlak je syntetický, rýchloschnúci lak s UV filtrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery dreva, kovu a predovšetkým lodí (a to aj časti, ktoré sú trvale pod ponorom v sladkej vode), ďalej záhradných pergolí, plotov, dreveného nábytku, vonkajších dverí, športového náradia a predmetov, na ktoré pôsobí celoročne dážď. Lak je veľmi lesklý, tvrdý a odolný voči vlhkému prostrediu. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

EAN
AktivLak® S1119 na lode 0,6 l 8595030525293
AktivLak® S1119 na lode 2,5 l 8595030525309
Na stiahnutie
AktivLak® S1119 na lode
AktivLak® S1119 na lode 2,5 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 0,6 l, 2,5 l
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: štetec, striekacie zariadenie
Podklad: drevo, kov
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 7-10 m2/1 l
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6005, xylén
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

AktivLak® S1051 Epoxidový

AktivLak® S1051 Epoxidový

Aktivlak je jednozložkový epoxidový s UV filtrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery dreveného nábytku, obloženia, stropných podhľadov, korku, drevovláknitých dosiek, preglejok, na napúšťanie savých podkladov, na lakovanie oceľových výrobkov, drôtov a ďalších. Lak je lesklý, tvrdý a má dobrú priľnavosť. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom, vlhkému prostrediu, zriedeným chemikáliám a vode so saponátmi. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

EAN
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,35 l 8595030525859
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,6 l 8595030525385
AktivLak® S1051 Epoxidový 2,5 l 8595030525392
Na stiahnutie
AktivLak® S1051 Epoxidový
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,35 l
AktivLak® S1051 Epoxidový 2,5 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: štetec, striekacie zariadenie
Podklad: drevo, kov
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 12-14 m2/1 l
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6300
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

Aktivlak je syntetický, rýchloschnúci, lesklý lak s UV filtrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery drevených chát, okien, plotov, pergolí a predmetov. Lak je veľmi lesklý a tvrdý. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a vlhkému prostrediu. UV filter zabraňuje starnutiu náteru. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

EAN
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy 0,6 l 8595030525279
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy 2,5 l 8595030525286
Na stiahnutie
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy 2,5 l
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 0,6 l, 2,5 l
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: štetec, striekacie zariadenie
Podklad: drevo, kov
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 7-11 m2/1 l
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6005, xylén
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

AktivLak® S1002 Univerzálny

AktivLak® S1002 Univerzálny

Aktivlak je syntetický, rýchloschnúci, lesklý lak s UV filtrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery drevených podhľadov, poličiek, obloženie stien a ďalších. Lak je veľmi lesklý a tvrdý. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a vlhkému prostrediu. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

EAN
AktivLak® S1002 Univerzálny lesklý 0,35 l 8595030525866
AktivLak® S1002 Univerzálny lesklý 0,6 l 8595030525255
AktivLak® S1002 Univerzálny lesklý 2,5 l 8595030525262
AktivLak® S1002 Univerzálny polomat 0,35 l 8595030526573
AktivLak® S1002 Univerzálny polomat 0,6 l 8595030526580
AktivLak® S1002 Univerzálny polomat 2,5 l 8595030526597
Na stiahnutie
AktivLak® S1002 Univerzálny 0,35 l
AktivLak® S1002 Univerzálny 2,5 l
AktivLak® S1002 Univerzálny

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
Odtieň: bezfarebný lesklý, bezfarebný polomatný
Aplikácia: štetec, striekacie zariadenie
Podklad: drevo, kov
Výdatnosť: 7-10 m2/1 l
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6006, S6001-pre striekacie zariadenie
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.