ČervoŽrout

EAN
ČervoŽrout 1 l 8595030527655
ČervoŽrout 5 l 8595030527662
Na stiahnutie
ČervoŽrout 1 l
ČervoŽrout 5 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

ČervoŽrout®

ČervoŽrout je kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. červotoč, tesárik), drevokazným hubám (napr. drevomorka domáca), drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je určený k povrchovej impregnácii dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty), a tiež k ochrane muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. Prípravok je odolný proti vymývaniu. Nesmie byť použiť na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou, ani na ošetrenie dreva na výrobu detského nábytku a hračiek. Typové označenie (podľa ČSN 490600-1): FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S.

Balenie: 1 l, 5 l
Odtieň: žltkastá kvapalina
Podklad: drevo, murivo
Aplikácia: štetec, nástrek, ponorom
Aplikačná teplota: pre nanášanie je od +5 °C do +25 °C
Výdatnosť: 1 l/20 m2
Riedidlo a umývanie pomôcok: teplá voda
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred mrazom!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Jedovatý po požití. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Toxický pri vdýchnutí. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Škodlivý pri požití alebo pri vdýchnutí.

Vodné sklo

Vodné sklo

EAN
Vodné sklo 500 ml 8595030519032
Vodné sklo 1 l 8595030519063
Vodné sklo 5 l 8595030519162
Vodné sklo 10 l 8595030513436
Na stiahnutie
Vodné sklo 500 ml
Vodné sklo 1 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Vodné sklo

Vodné sklo používame predovšetkým ako prímes do maltových zmesí, ako ochranu proti zmrznutiu (účinnosť do -3 °C), ďalej v zmesi so šamotovou maltou na opravy výmuroviek všetkých druhov ohnísk a na konzervovanie vajec.

Balenie: PET fľaša 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l
Odtieň: číra kvapalina
Umývanie pomôcok: voda
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Perchlórethylén

EAN
Perchlórethylén 800 g 8595030523671
Perchlórethylén 8 kg 8595030523848
Perchlórethylén 16 kg 8595030523879
Na stiahnutie
Perchlórethylén 800 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Perchlórethylén

Je určený na čistenie, odmasťovanie, rozpúšťanie nečistôt. Produkt je zdraviu škodlivý a nebezpečný pre životné prostredie, pre je nutné pri práci dodržiavať bezpečnostné predpisy.

Balenie: PE fľaša 800 g, FE kanister 8 kg a 16 kg
Odtieň: číra kvapalina s typickým zápachom
Umývanie pomôcok: lakový benzín
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Podozrenie spôsobuje rakovinu. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Čpavková voda 25% technická

EAN
Čpavková voda 450 g 8595030521622
Čpavková voda 900 g 8595030528409
Na stiahnutie
Čpavková voda

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Čpavková voda 25% technická

Je určená len na technické účely, leptanie povrchov a čistenie. Produkt je žieravý, preto je nutné pri práci dodržiavať platné hygienické a bezpečnostné predpisy.

Balenie: PE fľaša 450 g, 900 g
Odtieň: číra kvapalina s typickým zápachom
Umývanie pomôcok: teplá voda
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C v suchu. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Destilovaná voda

Destilovaná voda

EAN
Destilovaná voda 1 l 8595030510268
Destilovaná voda 3 l 8595030570019
Destilovaná voda 5 l 8595030510282
Destilovaná voda 10 l 8595030521257
Destilovaná voda 25 l 8595030525330
Na stiahnutie
Destilovaná voda 1 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Destilovaná voda

Destilovaná voda je určená na technické účely napr. do chladičov a akumulátorov áut, do naparovacích žehličiek a zvlhčovačov vzduchu. Vodivosť 15 μ S.cm-1

Balenie: PET fľaša 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l
Odtieň: číra kvapalina
Umývanie pomôcok: voda
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Špecifická rizikovosť: nie je

Lieh technický

EAN
Lieh technický 500 ml 8595030511463
Lieh technický 1 l 8595030525170
Lieh technický 4 l 8595030511456
Lieh technický 9 l 8595030525248
Na stiahnutie
Lieh technický 1 l
Lieh technický 500 ml

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Lieh technický

Používa sa na technické účely, riedenie liehových náterových hmôt, na čistenie a odmasťovanie, ako náplň do liehových varičov.

Balenie: PE fľaša 500 ml, 1  l, plechový obal 4 l, 9 l
Odtieň: číra kvapalina
Umývanie pomôcok: voda
Skladovateľnosť: +5 °C až +20 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.