Terpentýnový olej

Terpentýnový olej

EAN
Terpentýnový olej 450 g 8595030525200
Terpentýnový olej 850 g 8595030525217
Terpentýnový olej 4 kg 8595030526702
Terpentýnový olej 8,5 kg 8595030525224
Ke stažení
Terpentýnový olej 450 g
Terpentýnový olej 850 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Terpentýnový olej

Terpentýn se používá jako ředidlo do barev.

Balení: plechový obal 450 g, 850 g, 4 kg, 8,5 kg
Odstín: bezbarvá kapalina s typickým zápachem
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Ředidlo a mytí pomůcek: lakový benzín
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.

Fermež lněná

Fermež lněná

EAN
Fermež lněná 400 g 8595030519070
Fermež lněná 800 g 8595030540036
Fermež lněná 3 kg 8595030519094
Fermež lněná 8 kg 8595030519117
Ke stažení
Fermež lněná 400 g
Fermež lněná 800 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Fermež lněná

Fermež lněná je především ředidlo pro olejové, fermežové barvy a tmely. Dále k napouštění dřeva, papíru, omítek a jiných savých podkladů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. V kombinaci s ochrannými látkami chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy.

Balení: 400 g, 800 g, 3 kg, 8 kg
Odstín: žlutohnědý
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +10 °C až +25 °C
Mytí pomůcek: lakový benzín
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: není

Fermež napouštěcí

Fermež napouštěcí

EAN
Fermež napouštěcí 400 g 8595030519087
Fermež napouštěcí 800 g 8595030540043
Fermež napouštěcí 3 kg 8595030519100
Fermež napouštěcí 8 kg 8595030519124
Ke stažení
Fermež napouštěcí 400 g
Fermež napouštěcí 800 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Fermež napouštěcí

Používá se k napouštění dřeva, omítek aj. savých materiálů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. V kombinaci s ochrannými látkami a lakovým benzínem chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy.

Balení: 400 g, 800 g, 3 kg, 8 kg
Odstín: žlutohnědý
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +10 °C až +25 °C
Mytí pomůcek: lakový benzín
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.