Peroxid vodíku 30%

Peroxid vodíku 30%

Je určený k čištění a bělení. Produkt je zdraví škodlivý a proto je nutné při práci dodržovat platné pokyny bezpečnosti práce.

EAN
Peroxid vodíku 500 g 30% 8595030523695
Peroxid vodíku 950 g 30% 8595030523701
Ke stažení
Peroxid vodíku 30% 500 g
Peroxid vodíku 30% 950 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE láhev 500 g, 950 g
Odstín: čirá kapalina
Mytí pomůcek: voda
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem a světlem!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při vdechování.
Upozornění: Při prodeji nutná registrace prekurzoru.

Peroxid vodíku 10%

Peroxid vodíku 10%

Je určený k čištění a bělení. Produkt je dráždivý a proto je nutné při práci dodržovat platné pokyny bezpečnosti práce.

EAN
Peroxid vodíku 100 g 10% 8595030523688
Ke stažení
Peroxid vodíku 10% 100 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE láhev 100 g
Odstín: čirá kapalina
Mytí pomůcek: voda
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při vdechování.

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková 31%

Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů.

EAN
Kyselina chlorovodíková 500 ml 8595030520779
Kyselina chlorovodíková 1 l 8595030520762
Kyselina chlorovodíková 2 l 8595030526849
Kyselina chlorovodíková 5 l 8595030529925
Ke stažení
Kyselina chlorovodíková 500 ml
Kyselina chlorovodíková 1 l
Kyselina chlorovodíková 5 l

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE láhev 0,5 l, 1 l, 2 l, 5 l – PE kanystr
Odstín: nažloutlá kapalina
Mytí pomůcek: voda
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Kyselina sírová

Kyselina sírová 33%

Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se jako elektrolyt do olovněných akumulátorů, k úpravě vody.

EAN
Kyselina sírová 500 ml 8595030520786
Kyselina sírová 1 l 8595030520793
Ke stažení
Kyselina sírová 1 l
Kyselina sírová 500 ml

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE láhev 0,5 l, 1 l
Odstín: čirá kapalina
Mytí pomůcek: voda
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.