ProAktiv® lihové mořidlo

ProAktiv® lihové mořidlo

Lihové mořidlo se používá k probarvování a ošetření přírodního dřeva do matných odstínů dřeva v interiéru i exteriéru.

EAN
ProAktiv® lihové mořidlo 01 L 2011 smrk 8595030526054
ProAktiv® lihové mořidlo 02 L 2011 borovice 8595030525873
ProAktiv® lihové mořidlo 03 L 2011 dub tmavý 8595030525927
ProAktiv® lihové mořidlo 04 L 2011 zlatý dub 8595030526108
ProAktiv® lihové mořidlo 05 L 2011 cedr 8595030525880
ProAktiv® lihové mořidlo 06 L 2011 pinie 8595030526047
ProAktiv® lihové mořidlo 07 L 2011 kaštan 8595030525972
ProAktiv® lihové mořidlo 08 L 2011 dub 8595030525910
ProAktiv® lihové mořidlo 09 L 2011 tis 8595030526078
ProAktiv® lihové mořidlo 10 L 2011 teak 8595030526061
ProAktiv® lihové mořidlo 11 L 2011 henessy 8595030525934
ProAktiv® lihové mořidlo 12 L 2011 meruňka 8595030526009
ProAktiv® lihové mořidlo 13 L 2011 cherry 8595030525958
ProAktiv® lihové mořidlo 14 L 2011 třešeň 8595030526092
ProAktiv® lihové mořidlo 15 L 2011 červený 8595030525903
ProAktiv® lihové mořidlo 16 L 2011 mahagon světlý 8595030525996
ProAktiv® lihové mořidlo 17 L 2011 mahagon 8595030525989
ProAktiv® lihové mořidlo 18 L 2011 tropický mahagon 8595030526085
ProAktiv® lihové mořidlo 19 L 2011 ořech 8595030526023
ProAktiv® lihové mořidlo 20 L 2011 hněď tmavá 8595030525941
ProAktiv® lihové mořidlo 21 L 2011 palisandr 8595030526030
ProAktiv® lihové mořidlo 22 L 2011 čerň eben 8595030525897
ProAktiv® lihové mořidlo 23 L 2011 jedle 8595030525965
ProAktiv® lihové mořidlo 24 L 2011 modř 8595030526016
Ke stažení
ProAktiv® lihové mořidlo 01 smrk
ProAktiv® lihové mořidlo 02 borovice
ProAktiv® lihové mořidlo 03 dub tmavý
ProAktiv® lihové mořidlo 04 zlatý dub
ProAktiv® lihové mořidlo 05 cedr
ProAktiv® lihové mořidlo 06 pinie
ProAktiv® lihové mořidlo 07 kaštan
ProAktiv® lihové mořidlo 08 dub
ProAktiv® lihové mořidlo 09 tis
ProAktiv® lihové mořidlo 10 teak
ProAktiv® lihové mořidlo 11 henessy
ProAktiv® lihové mořidlo 12 meruňka
ProAktiv® lihové mořidlo 13 cherry
ProAktiv® lihové mořidlo 14 třešeň
ProAktiv® lihové mořidlo 15 červený
ProAktiv® lihové mořidlo 16 mahagon světlý
ProAktiv® lihové mořidlo 17 mahagon
ProAktiv® lihové mořidlo 18 tropický mahagon
ProAktiv® lihové mořidlo 19 ořech
ProAktiv® lihové mořidlo 20 hněď tmavá
ProAktiv® lihové mořidlo 21 palisandr
ProAktiv® lihové mořidlo 22 čerň eben
ProAktiv® lihové mořidlo 23 jedle
ProAktiv® lihové mořidlo 24 modř

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: 500 g
Aplikace: štětec
Podklad: dřevo
Odstín: 01 smrk, 02 borovice, 03 dub tmavý, 04 zlatý dub, 05 cedr, 06 pinie, 07 kaštan, 08 dub, 09 tis, 10 teak, 11 henessy, 12 meruňka, 13 cherry, 14 třešeň, 15 červený, 16 mahagon světlý, 17 mahagon, 18 tropický mahagon, 19 ořech, 20 hněď tmavá, 21 palisandr, 22 čerň eben, 23 jedle, 24 modř
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost: 8–10 m2/1 l dle tvrdosti a nasákavosti dřeva
Ředidlo a mytí pomůcek: S6005, S6006
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Záruční doba: 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Odstíny*

*Upozornění: Odstíny barev v náhledech se mohou lišit od reálných. Jejich intenzita závisí na typu a nastavení monitoru a okolním světle. Doporučujeme proto následně navštívit nejbližší prodejnu s našimi výrobky a zkontrolovat odstín na tištěném vzorníku.

AktivLak® S1300

AktivLak® S1300 dvousložkový epoxidový

Aktivlak je dvousložkový epoxidový lak pro interiér i exteriér. Používá se k penetraci savých povrchů (betonu, dřeva, zdiva apod.) pod nátěrové systémy, k lesklým transparentním nátěrům dřeva, dřevovláknitých desek, překližek, parket, palubovek, korku a kovů. Nátěry odolávají různým chemickým vlivů, ale neodolávají kyselinám vyšší koncentrace a povětrnostním vlivům (UV záření způsobuje žloutnutí a křídování nátěru).

EAN
AktivLak® S1300 dvousložkový epoxidový 1,4 kg 8595030526443
Ke stažení
AktivLak® S1300 dvousložkový epoxidový

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: 1,4 kg
Odstín: bezbarvý
Aplikace: štětec
Podklad: dřevo, savé podklady
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost: 14 m2/1 kg
Ředidlo a mytí pomůcek: S6300 lak, S7300 tvrdidlo
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

AktivLak® S1119 na lodě

AktivLak® S1119 na lodě

Aktivlak je syntetický, rychleschnoucí lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřeva, kovů a především lodí (a to i částí, které jsou trvale pod ponorem ve sladké vodě), dále zahradních pergol, plotů, dřevěných nábytku, venkovních dveří, sportovních náčiní a předmětů na které působí celoročně déšť. Lak je vysoce lesklý, tvrdý a odolný ve vlhkém prostředí. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součástí dřevěných předmětů.

EAN
AktivLak® S1119 na lodě 0,6 l 8595030525293
AktivLak® S1119 na lodě 2,5 l 8595030525309
Ke stažení
AktivLak® S1119 na lodě
AktivLak® S1119 na lodě 2,5 l

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: 0,6 l, 2,5 l
Odstín: bezbarvý
Aplikace: štětec, stříkací zařízení
Podklad: dřevo, kov
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost: 7-10 m2/1 l
Ředidlo a mytí pomůcek: S6005, xylen
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

AktivLak® S1051 Epoxidový

AktivLak® S1051 Epoxidový

Aktivlak je jednosložkový epoxidový lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřevěných nábytků, obložení, stropních podhledů, korku, dřevovláknitých desek, překližek, k napouštění savých podkladů, k lakování ocelových výrobků, drátu a dalších. Lak je lesklý, tvrdý a dobře přilnavý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům, vlhkému prostředí, zředěným chemikáliím a vodou se saponáty. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součástí dřevěných předmětů.

EAN
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,35 l 8595030525859
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,6 l 8595030525385
AktivLak® S1051 Epoxidový 2,5 l 8595030525392
Ke stažení
AktivLak® S1051 Epoxidový
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,35 l
AktivLak® S1051 Epoxidový 2,5 l

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
Odstín: bezbarvý
Aplikace: štětec, stříkací zařízení
Podklad: dřevo, kov
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost: 12-14 m2/1 l
Ředidlo a mytí pomůcek: S6300
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

Aktivlak je syntetický, rychleschnoucí, lesklý lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřevěných chat, oken, plotů, pergol a předmětů. Lak je vysoce lesklý a tvrdý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkému prostředí. UV filtr zabraňuje stárnutí nátěru. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součástí dřevěných předmětů.

EAN
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy 0,6 l 8595030525279
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy 2,5 l 8595030525286
Ke stažení
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy 2,5 l
AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: 0,6 l, 2,5 l
Odstín: bezbarvý
Aplikace: štětec, stříkací zařízení
Podklad: dřevo, kov
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost: 7-11 m2/1 l
Ředidlo a mytí pomůcek: S6005, xylen
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

AktivLak® S1002 Univerzální

AktivLak® S1002 Univerzální

Aktivlak je syntetický, rychleschnoucí, lesklý lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřevěných podhledů, poliček, obložení stěn a dalších. Lak je vysoce lesklý a tvrdý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkému prostředí. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součástí dřevěných předmětů.

EAN
AktivLak® S1002 Univerzální lesklý 0,35 l 8595030525866
AktivLak® S1002 Univerzální lesklý 0,6 l 8595030525255
AktivLak® S1002 Univerzální lesklý 2,5 l 8595030525262
AktivLak® S1002 Univerzální polomat 0,35 l 8595030526573
AktivLak® S1002 Univerzální polomat 0,6 l 8595030526580
AktivLak® S1002 Univerzální polomat 2,5 l 8595030526597
Ke stažení
AktivLak® S1002 Univerzální 0,35 l
AktivLak® S1002 Univerzální 2,5 l
AktivLak® S1002 Univerzální

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
Odstín: bezbarvý lesklý, bezbarvý polomatný
Aplikace: štětec, stříkací zařízení
Podklad: dřevo, kov
Vydatnost: 7-10 m2/1 l
Ředidlo a mytí pomůcek: S6006, S6001-pro stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.