ČervoŽrout

ČervoŽrout

EAN
ČervoŽrout 1 l 8595030527655
ČervoŽrout 5 l 8595030527662
Ke stažení
ČervoŽrout 1 l
ČervoŽrout 5 l

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

ČervoŽrout®

Červožrout je kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty), a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Přípravek je odolný proti vymývání. Nesmí být použít na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou, ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. Typové označení (dle ČSN 490600-1): FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S.

Balení: 1 l, 5 l
Odstín: nažloutlá kapalina
Podklad: dřevo, zdivo
Aplikace: štětec, nástřik, ponorem
Aplikační teplota: pro nanášení je od +5 °C do +25 °C
Vydatnost: 1 l/20 m2
Ředidlo a mytí pomůcek: teplá voda
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Toxický při požití. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický při vdechování. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.

Vodní sklo

Vodní sklo

EAN
Vodní sklo 500 ml 8595030519032
Vodní sklo 1 l 8595030519063
Vodní sklo 5 l 8595030519162
Vodní sklo 10 l 8595030513436
Ke stažení
Vodní sklo 500 ml
Vodní sklo 1 l

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Vodní sklo

Vodní sklo používáme především jako příměs do maltových směsí, jako ochranu proti zmrznutí (účinnost do -3 °C), dále ve směsi se šamotovou maltou na opravy vyzdívky všech druhů topenišť a také ke konzervaci vajec.

Balení: PET láhev 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l
Odstín: čirá kapalina
Mytí pomůcek: voda
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Perchlorethylen technický

Perchlorethylen technický

EAN
Perchlorethylen 800 g 8595030523671
Perchlorethylen 8 kg 8595030523848
Perchlorethylen 16 kg 8595030523879
Ke stažení
Perchlorethylen 800 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Perchlorethylen technický

Je určený k čištění, odmašťování a rozpouštění nečistot. Produkt je zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

Balení: PE láhev 800 g, FE kanystr 8 kg a 16 kg
Odstín: čirá kapalina s typickým zápachem
Mytí pomůcek: lakový benzín
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Podezření na vyvolání rakoviny. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Čpavková voda 25% technická

Čpavková voda 25% technická

EAN
Čpavková voda 450 g 8595030521622
Čpavková voda 900 g 8595030528409
Ke stažení
Čpavková voda

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Čpavková voda 25% technická

Je určena pouze k technickým účelům, leptání povrchů a čištění. Produkt je žíravý, proto je nutné při práci dodržovat platné hygienické a bezpečnostní předpisy.

Balení: PE láhev 450 g, 900 g
Odstín: čirá kapalina s typickým zápachem
Mytí pomůcek: teplá voda
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Destilovaná voda

Destilovaná voda

EAN
Destilovaná voda 1 l 8595030510268
Destilovaná voda 3 l 8595030570019
Destilovaná voda 5 l 8595030510282
Destilovaná voda 10 l 8595030521257
Destilovaná voda 25 l 8595030525330
Ke stažení
Destilovaná voda 1 l

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Destilovaná voda

Destilovaná voda je určena pro technické účely např. do chladičů a akumulátorů aut, do napařovacích žehliček a zvlhčovačů vzduchu. Vodivost max. 15 µ S.cm-1

Balení: PET láhev 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l
Odstín: čirá kapalina
Mytí pomůcek: voda
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Specifická rizikovost: není

Líh technický

Líh technický

EAN
Líh technický 500 ml 8595030511463
Líh technický 1 l 8595030525170
Líh technický 4 l 8595030511456
Líh technický 9 l 8595030525248
Ke stažení
Líh technický 1 l
Líh technický 500 ml

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Líh technický

Používá se k technickým účelům, ředění lihových nátěrových hmot, k čištění a odmašťování, jako náplň do lihových vařičů.

Balení: PE láhev 500 ml, 1 l, plechový obal 4 l, 9 l
Odstín: čirá kapalina
Mytí pomůcek: voda
Skladovatelnost: +5 °C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.