Polyesterový tmel Standard®

EAN
Polyesterový tmel Standard® 180 g 8595030527778
Polyesterový tmel Standard® 500 g 8595030520106
Na stiahnutie
Polyesterový tmel Standard® 180 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Polyesterový tmel Standard®

Základný plniaci tmel na tmelenie stredných a väčších nerovností automobilových karosérií, ďalej v priemysle na opravy častí strojov a zariadení, ale tiež na opravy predmetov z tvrdého dreva, liatiny, hliníka, zinku, betónu a sklolaminátu. Ľahko aplikovateľný, ľahko sa dá brúsiť. Vhodné podklady: pozinkovaný plech, železo, hliník, drevo, betón, sklolaminát, prírodný kameň a veľká časť umelých hmôt.

Balenie: 180 g, 500 g
Odtieň: béžový
Aplikácia: špachtľa
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 2 diely PE iniciátora
Čas na spracovanie: 6 min./pri 20 °C
Povrchové zaschnutie: 20 min., brúsiteľný brúsnym papierom P80 – P120
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 2 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C6000
Skladovanie: +5 °C až +25 °C
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Polyesterový tmel Profesionál®

EAN
Polyesterový tmel Profesionál® 180 g 8595030527785
Polyesterový tmel Profesionál® 500 g 8595030520120
Na stiahnutie
Polyesterový tmel Profesionál® 180 g
Polyesterový tmel Profesionál® 500 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Polyesterový tmel Profesionál®

Jemný plniaci tmel na tmelenie malých a stredných nerovností automobilových karosérií, ďalej v priemysle na opravy časti strojov a zariadení, ale tiež na opravy predmetov z liatiny, hliníka, zinku, betónu a sklolaminátu. Vďaka jemnej štruktúre je vhodný aj pre modelárov. Vhodné podklady: pozinkovaný plech, železo, hliník, drevo, betón, sklolaminát, prírodný kameň a veľká časť umelých hmôt.

alenie: 180 g, 500 g
Odtieň: biely
Aplikácia: špachtľa
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 2 diely PE iniciátora
Čas na spracovanie: 6 min./pri 20 °C
Povrchové zaschnutie: 20 min., brúsiteľný brúsnym papierom P80 – P120
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 2 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C6000
Skladovanie: +5 °C až +25 °C
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Eprokitt T30 Profi®

EAN
Eprokitt T30 Profi® 500 g 8595030540999
Na stiahnutie
Eprokitt T30 Profi®

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Eprokitt T30 Profi®

Dvojzložkový epoxidový výplňový a bodový lepiaci tmel na lepenie kovov, keramiky, dlaždíc, skla, dreva, stavebných hmôt, laminátov a ľahčeného polystyrénu. Eprokitt tmel sa dokonale zmiesi s tvrdidlom a nasledovne zmes nanášame v optimálnej hrúbke spoja 1 mm. Spoj dokonale fixujeme a necháme vytvrdnúť 5-7 dní. Potom môžeme tmelené miesta pretrieť bežnými náterovými hmotami.

Balenie: téglik 500 g
Odtieň: šedočierny
Aplikácia: špachtľa
Lepenie: kovov, keramiky, dlaždíc, skla, dreva, stavebných hmôt, laminátov, ľahčeného polystyrénu
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 2,6 dielov tvrdidla
Čas na spracovanie: 45 minút pri teplote +20 °C
Povrchové zaschnutie: povrchové zatuhnutie do 24 hodín, dokonalé vytvrdnutie po 5-7 dňoch pri teplote +20 °C
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 7 dňoch
Riedidlo a umývanie pomôcok: Acetón
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Polyesterový tmel Vlákno®

EAN
Polyesterový tmel Vlákno® 180 g 8595030527723
Polyesterový tmel Vlákno® 500 g 8595030527754
Na stiahnutie
Polyesterový tmel Vlákno® 180 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Polyesterový tmel Vlákno®

Špeciálny výplňový tmel určený na zacelenie prehrdzavených miest a veľkých dier predovšetkým v kovoch a sklolamináte. Tmel je naplnený skelným vláknom (4 – 6 mm). Tmel svojim zložením dokáže preklenúť a vyplniť veľké otvory a vytvára po vytvrdnutí pevnú a zviazanú silnú vrstvu. VHODNÉ PODKLADY: oceľ, železo, sklolaminát, liatina, zinok, mosadz.

Balenie: súprava 180 g, 500 g
Odtieň: zelený
Aplikácia: špachtľa
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 2 diely PE iniciátora
Čas na spracovanie: 6 min./pri 20 °C
Povrchové zaschnutie: 20 min., Brúsiteľný brúsnym papierom P80 – P120
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 2 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C6000
Skladovanie: +5 °C až +25 °C
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Polyesterový tmel Hliník®

EAN
Polyesterový tmel Hliník® 180 g 8595030527730
Polyesterový tmel Hliník® 500 g 8595030527716
Na stiahnutie
Polyesterový tmel Hliník® 180 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Polyesterový tmel Hliník®

Špeciálny tmel na plošné tmelenie karosérií, ľahkých kovov, pozinkovaných plechov, ocele, zinku a mosadze. Tmel je naplnený hliníkovým práškom a má veľmi jemnú štruktúru. Vykazuje veľmi dobré vlastnosti pri plošnej aplikácii a ľahko sa dá brúsiť. Vďaka jemnej štruktúre je vhodný aj pre modelárov. Vhodné podklady: hliník, oceľ, pozinkovaný plech, železo, mosadz, zinok, sklolaminát.

Balenie: súprava 180 g, 500 g
Odtieň: šedo-strieborný
Aplikácia: špachtľa
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 2 diely PE iniciátora
Čas na spracovanie: 6 min./pri 20 °C
Povrchové zaschnutie: 20 min., brúsiteľný brúsnym papierom P80-P120
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 2 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C6000
Skladovanie: +5 °C až +25 °C
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.